Gruppterapi online

Valbara ämnen för att delta i en gruppterapi

  • Stress och trötthet
  • Livet med Post-covid symtom
  • Självkänsla och självförtroende
  • Hsp grupp

x

Upplägg

Varje vecka kvällstid träffas gruppen via video i Zoom och gruppterapin pågår i 120 min per gång med mig som gruppterapeut. Till varje grupp kommer det även enskilda uppgifter för mer insikt i ämnet och som man gör separat och mailar mig svaren för att få kort feedback på dessa. I gruppen pratar vi fritt om ämnet som man sökt sig till och behöver hjälp för. Gruppen ses en gång i veckan i 6 veckors tid där kostnaden per gång för varje deltagare är 400 kr (2.400 kr för hela perioden). Den totala summan swichas eller sätts in på bankgirot innan gruppen sätter igång. Gruppterapin är inte styrd utan man pratar fritt om det man behöver inom ramen för ämnet.

1

Varför gruppterapi?

Istället för att du som enskild person ska söka terapi för din problematik så finns nu möjligheten till att du får träffa andra i samma sits som du själv och arbeta med de problemen du upplever i grupp. Styrkan i att gå i en gruppterapi ligger i stödet du som patient får från terapigruppen samt den sociala kontakten och gemenskapen du får med andra i precis samma sits som du själv befinner sig i. Detta är väldigt stärkande och terapeutiskt för deltagarna och man uppnår ofta väldigt bra resultat i sitt mående och får större förståelse för sin egen situation och mer insikt. En annan fördel för gruppterapi kontra individuell terapi är kostnaden som annars ligger på det dubbla för en enskild terapi.

1

Anmälan och start

Då det ska passa de flesta är grupp träffarna online och kvällstid. Man anmäler sitt intresse med namn och mobilnummer till terapi@terapicentrum.se samt skriver den terapin man är intresserad utav att delta i. För att gruppterapin ska starta ska antalet ha kommit upp till minst 6 deltagare per grupp, om inte deltagarantalet blir uppnått så förbehålls rätten att vänta med startdatum tills gruppantalet är uppnått. Du kommer bli meddelad via e-post om datum och tider längre fram. Anmälan sker löpande, så sök din plats i gruppen redan idag!

1

Sommarkampanj för augusti grupper är 300 kr per person och gång (totalt 1800 kr).