Vänd dig till Terapicentrum om du:

- Känner dig stressad

- Det känns tungt på jobbet

- Känner ångest eller oro

- Har problem med någon relation i ditt liv

- Känner dig deprimerad, nedstämd eller ledsen

- Genomgår någon form av kris

- Upplever någon form av beroende (t.ex. spel - alkohol - eller annat bereonde)

- Upplever kommunikationsproblem

- Eller helt enkelt vill ha någon utomstående att resonera tankar och känslor med.

Då kan Terapicentrum hjälpa dig att hitta lösningen och hjälpa dig framåt i livet.

VÄLKOMMEN