Nedan ser du priserna för terapisessionerna. Då jag är utbildad i både relationell psykodynamisk gren samt interpersonell psykoterapi så skräddarsyr jag din terapi utifrån dina behov. Oftast arbetar jag eklektiskt – vilket innebär att jag integrerar de metoder som passar patienten bäst utifrån problematik. Vi börjar alltid med ett bedömningssamtal som pågår i 1,5 h där vi noggrant går igenom det du söker för samt dina önskemål i terapin. Därefter bestämmer vi tillsammans ditt upplägg samt längd på din behandling. Ibland behövs det kortare terapi och ibland är det nödvändigt med längre kontakt, vi kommer fram till vad som är bäst för just dig och lägger upp en lämplig behandlingsplan.  Jag har självklart tystnadsplikt.

  • Bedömningssamtal 1900 kr – 45 min x 2  
  • Enskild terapi 1000 kr – 50 min
  • Parterapi 2500 kr – 60 min x 2